โรคมือเท้าปาก สาเหตุ อาการ การป้องกัน ที่ถูกต้อง

โรคมือเท้าปาก
โรคมือเท้าปาก

เด็กๆ ใกล้จะเปิดเทอมกันแล้วใช่ไหมคะ จึงอยากเตือนคุณพ่อคุณแม่ให้เฝ้าระวังลูกเจ็บป่วยด้วย โรคมือเท้าปาก ที่มักจะกลับมาระบาดมากในช่วงเปิดเทอมที่มาพร้อมกับหน้าฝน ทีมงาน Amarin Baby & Kids มีสาเหตุ อาการ และการรักษาของ มือเท้าปาก มาให้ได้ทราบกันค่ะ

 

โรคมือเท้าปาก ระบาดหนักช่วงเปิดเทอม!!

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้ออกประกาศเตือนเกี่ยวกับ โรคมือเท้าปาก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งโรคดังกล่าวมักเกิดการระบาดขึ้นในช่วงเปิดเทอมของโรงเรียนทั่วประเทศ ที่มาช่วงเดียวกับหน้าฝน โดยโรคมือ เท้า ปาก ซึ่งพบได้มากช่วงหน้าฝน และมักเกิดในสถานที่ที่มีเด็กอยู่รวมกันจำนวนมาก  กรมควบคุมโรค จึงขอแนะนำให้ผู้ปกครอง ผู้เลี้ยงดูเด็กในศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล และสถานรับเลี้ยงเด็ก ได้ระมัดระวังโรคมือ เท้า ปาก ซึ่งเกิดการแพร่กระจายเชื้อโรคสู่กันได้ง่าย โดยเฉพาะในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งมีภูมิคุ้มกันต่ำ

สถานการณ์ โรคมือเท้าปาก ข้อมูลสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–30 เมษายน 2560 พบผู้ป่วยแล้ว 17,117 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่วนในปี 2559 ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยทั้งหมด 79,910 ราย เสียชีวิต 2 ราย ซึ่งผู้ป่วยเกือบทั้งหมดเป็นเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มากถึง 70,874 ราย คิดเป็นร้อยละ 89 ของผู้ป่วยทั้งหมด  นอกจากนี้ ยังพบว่าช่วงที่พบผู้ป่วยมากที่สุดของปีที่แล้ว คือ ช่วงเปิดเทอมจนถึงหน้าฝน (เดือน พ.ค.-ส.ค.) เพียง 4 เดือนมีผู้ป่วยมากถึง 50,156 ราย คิดเป็นร้อยละ 63 ของผู้ป่วยทั้งหมด

สำหรับการป้องกัน โรคมือเท้าปาก กรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล และสถานรับเลี้ยงเด็ก ตรวจคัดกรองเด็กเป็นประจำทุกวันในตอนเช้า โดยเฉพาะในช่วงเปิดเทอมจนถึงหน้าฝนนี้  หากพบเด็กป่วยขอให้แยกออกจากเด็กปกติและแจ้งให้ผู้ปกครองรับกลับบ้าน หลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กป่วยเล่นคลุกคลีกับเด็กปกติและเมื่อป่วยควรพักรักษาอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหาย ไม่พาเด็กไปในที่ชุมชนแออัดเช่นห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ เป็นต้น รวมถึงให้เด็กล้างมือบ่อยๆ หรือทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งสกปรกปนเปื้อนเชื้อโรค นอกจากนี้ ต้องหมั่นทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ ของใช้ ของเล่น ภายในศูนย์ฯ และโรงเรียนเป็นประจำทุกสัปดาห์หรือทุกครั้งที่พบว่ามีเด็กป่วยโรคนี้ ที่สำคัญหากพบเด็กป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านทันที หากประชาชนมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422[1]

อ่านต่อ มารู้จักกับมือเท้าปาก โรคที่อันตรายต่อสุขภาพลูก คลิกหน้า 2 

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

keyboard_arrow_up